“Prostokvashino” stickers set

Install stickers
Downloads: 6443

Install this set via link: https://telegram.me/addstickers/prostokvashino